Matbaacılığın Tarihi

Matbaa Tarihi

Matbaa ilk kez Uzakdoğu’da ortaya çıkmıştır. İlk olarak, ağaç oyma yöntemi kullanılmış, M.S. 593'te Çin'de , ilk gazete de M.S. 700'de Pekin'de yayımlanmıştır. Bilinen en eski eksiksiz basılmış kitap olan Tianemmen yazıtları Çin'de 868 yılında basılmıştır. Tek tek harfler dökerek baskı yapımınında 1040 yıllında Pi Sheng adında bir Çinlinin porselenden harfler kullanarak denendiği söylenmektedir..
Batıda Matbaa

Tun-Huang mağarasındaki kalıntılar, matbaayı Çin'den öğrenen Uygurların 9. yüzyıldan başlayarak baskı yaptığını göstermektedir. Kaynağı tam bilinmesede, Mısır'da 4. yüzyıldan itibaren ağaç oyma kalıplarla baskı yapılmaktadır. Benzer yöntemle Arapça metinlerin basılması 9. yüzyılda yine Mısır'da başlamıştır.

Modern matbaacılığın doğuşu

Avrupa'da matbaacılık ağaç oyma harflerle kumaş baskısına İslam ülkelerinden alarak başlamıştır. Özellikle 15. yüzyılda Avrupa’da matbaacılığın merkezi olan Hollanda'da basım tekniği çok ilerlemiştir. O dönemde kazılan tahta kalıplarla birlikte, ilk kez tek tek harflerle baskı denemelerinin 1430 yılında Lourens Janszoon Coster tarafından yapıldığı bilinmektedir.

1450'de Johannes Gutenberg, Almanya'nın Mainz kentinde metal harflerle basım yöntemini bulmuş ve matbaa sektörüne uygulamıştır. Gutenberg'in yeni yöntemle 1455'de bastığı İncil, yüksek kalitesi ve ucuz fiyatıyla çok başarılı olmuş, yeni baskı tekniği Avrupa'dan başlayarak tüm dünyaya yaygınlaşmıştır. Tipo baskı olarak tanımlanan bu teknik sanayi devrimiyle, modern baskı makinalarının ve matbaacılık endüstrisinin temeli olmuştur.


Share:Facebook!